Call us today 02067656819

शिक्षकवृंद


सौ.  वाघ  कल्पना  शांताराम      (मुख्याध्यापिका)शिक्षकवृंद
सौ.  खाडे  जयश्री सुरेश 
सौ. तिकोने तनुजा संतोष
श्री. तळपे धनंजय विठ्ठल
सौ. भावकर योगिता दिपक
सौ. हजारे भाग्यश्री भरत
सौ. तळपे स्वाती धनंजय
सौ. राजवाडे अश्विनी उल्हास 
सौ. कदम वंदना रसिक
सौ. कदम मनिषा दिनेश 
सौ. देशमाने पुष्पा महेंद्र
सौ. पाखरे  प्रतिभा अविनाश

सौ. इंदुलकर प्रिया गणेश
सौ. मुंढे सोनाली नागनाथ
सौ. कचरे मीनल राजेश
सौ. आजबे वैशाली हरिचंद्र
सौ. यादव स्वाती चंद्रकांत
सौ. वाबळे स्वप्ना   गणेश
सौ. मंडलिक प्रिया दिपक
सौ. बनसोडे सुजाता संजय
सौ. देव अर्चना निलेश
सौ. घडशी सुषमा  किरण
सौ. सावंत रुपाली सुनिलसंगणक विभाग


कु. आपटे स्नेहल रविकांत
सौ. नाखरे शीतल संजीव
सौ. पोटभरे योगिनी प्रसाद
कु. औटी मयुरी मधुकरलेखनिक  विभाग


गोरखे  स्वप्निल सुरेश
रायकर कविता राजेशकलाशिक्षक


सौ. दुसाने सारिका चेतन
सौ. गोवंडे  मनाली ओंकार